Over ons

Het Land van Ooij wil door middel van de biologische tuin, mensen met verschillende culturele achtergronden bij elkaar brengen. Door samen actief te zijn, door kennis en ervaring uit te wisselen, willen wij een bijdrage leveren aan een duurzame en kleurrijke samenleving. Ons motto: groen verbindt.

Doelstelling
Ontmoeten

Een ontmoetingsplek creëren op het grensvlak van stad en natuur

Duurzaam

Activiteiten organiseren over een duurzame stedelijke samenleving (samen met Kleurrijk Groen)

Biologisch

Ruimte bieden voor biologisch tuinieren

Steun

Mensen die een extra steuntje nodig hebben in het leven de gelegenheid geven om mee te doen in de tuin (Groen is Gezond!)

Diversiteit

Streven naar een kleurrijke tuin w.b. deelnemers en flora en fauna

Geschiedenis

In 2009 is het akkerbouwperceel (gelegen aan de Dijkgraaf van Wijckweg 9, Nijmegen, 101 kadestraal, G 37 en G38) voor ideële doelstellingen aangekocht door W. Meyer en T. van Lieshout. In 2010 is hetzelfde perceel zonder winstoogmerk doorverkocht aan 3 partijen: Buitenschoolse opvang (BSO) Struin, Boer Koekoek (groententeelt) en M. van Lieshout (fruitteelt). In 2018 heeft T. van Lieshout het gedeelte van Boer Koekoek teruggekocht. Het gehele perceel (fruit- én groententeelt) is vervolgens begin 2018 verhuurd aan de beoogde Vereniging Land van Ooij (officieel opgericht 19-11-2018).

Situatie 2010 (datum aankoop): Sinds de aankoop is er geen kunstmest meer gebruikt en zijn geen chemische bestrijdingsmiddelen toegepast. Groenten (Boer Koekoek) – en fruitteelt (M. van Lieshout/de Ooijgaard) stonden los van elkaar.

Situatie 2018: De groentetuin ligt er verwaarloosd bij met kweek, distels, brandnetel etc. De aanwezige bomen en struiken zijn al een tijd niet gesnoeid. De fruittuin is min of meer onderhouden. er is nog veel te doen.

Situatie 2020: De tuin ligt er fantastisch bij. De fruitgaard en moestuinen hebben een goede opbrengst. De bloemen bloeien en de vogels en insecten weten ze te vinden (zie ook flora en fauna). De datsja is voor verschillende bijeenkomsten en evenementen gebruikt. Er is een speeltuin voor de kinderen.

Locatie
Plattegrond

Verdere informatie

De vereniging Land van Ooij is supporter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel