Zwartkop

Vanochtend was er een mooi concert te horen in het Land van Ooij. Verschillende vogels deden mee aan het concert: de winterkoning, de tjiftjaf, de groene specht en de heggenmus. Maar er waren ook een paar nieuwkomers die meededen: de zwartkop en de fitis.

De ZWARTKOP heeft zijn naam te danken aan het mooie zwarte petje dat het mannetje draagt. Het vrouwtje (en jonge zwartkoppen) dragen een bruin petje. Het verenkleed van de zwartkop is verder grijs en bij het vrouwtje grijsbruin.

De vogel leeft van insecten die hij in struiken en op bomen vindt. Hij laat zich niet zo gemakkelijk zien, maar des te beter horen. De zang van de zwartkop is heel melodieus, zuiver van toon en gevarieerd.

De zwartkop maakt een komvormig nest tussen de struiken, het liefst in dichte bramenstruiken.

Het grootste gedeelte van onze zwartkoppen overwintert in Zuid-Spanje. Een deel van de zwartkoppen heeft echter in de jaren zeventig van de vorige eeuw ontdekt dat in Engeland vogels ‘s winters worden bijgevoerd. Dat was zo aantrekkelijk dat een deel van onze zwartkoppen sindsdien steevast in Engeland overwintert. Maar ook Nederland wordt steeds aantrekkelijker om te overwinteren. De zwartkop kan een niet al te strenge winter op vet, zaden, bessen en vruchten overleven. Bij dicht bij huis overwinterende zwartkoppen zijn al genetische veranderingen ontdekt: kortere snavels (om zaden beter te kunnen eten) en rondere vleugels (handiger voor korte vluchten).

https://www.youtube.com/watch?v=W5_t4v2HR_0