Witte kwikstaart

Afgelopen dagen zijn de moestuinen in het Land van Ooij gefreesd. Dat trok bekijks van de WITTE KWIKSTAART. Deze vogel is talrijk op het platteland, waar hij in akkers en weilanden met vee naar insecten en larven zoekt. Grond die net omgewerkt is, is extra aantrekkelijk voor de witte kwikstaart. Daar vindt hij een gedekte tafel. De lokale naam van de witte kwikstaart is “ploegdriever”. Die naam heeft hij te danken aan het feit dat hij vaak achter de ploeg aan loopt en in de ploegvoor naar insecten zoekt. Het is een beweeglijke vogel, die voortdurend achter insecten aan rent. Hij wipt ook voortdurend zijn lange staart op en neer. Dat heeft hem de naam kwikstaart opgeleverd: kwik of kwiek betekent levendig. De witte kwikstaart is een van de vogels die geleerd hebben gebruik te maken van menselijke activiteiten. Ze broeden ook bijna altijd in de nabijheid van mensen: in schuren, boerderijen, onder dakpannen of in dicht struikgewas. De Nederlandse kwikstaarten trekken in de winter naar Marokko. In maart zijn ze weer terug.

https://www.youtube.com/watch?v=1uVzxNwmQg0