Torenvalk

Afgelopen week is de torenvalkkast van de WC verplaatst naar een rustigere plek in de tuin. Daar is de kast ook op een hogere paal gezet. Dat bleef niet onopgemerkt, want afgelopen donderdag zagen we een mannetje torenvalk jagen in de tuin en ook nog eens bovenop de kast gaan zitten.

De TORENVALK is een kleine roofvogel met de voor valken typische spitse vleugels en lange staart. Het vrouwtje is roodbruin met donkere vlekken. Het mannetje is iets minder gevlekt en heeft bovendien een grijze kop en staart. De torenvalk jaagt overdag op levende prooien, vooral muizen, die hij op de grond grijpt. Hij duikt vanuit vlucht of vanaf een zitpost bovenop een prooi. In vlucht hangt hij vaak stil in de lucht (bidden) om met zijn scherpe ogen de bewegingen van muizen in de gaten te houden. Muizen vormen ongeveer 85% van het voedsel van de torenvalk. In muizenarme jaren zijn er daarom minder torenvalken.
Een torenvalk doodt de prooi niet met zijn klauwen, maar met zijn snavel. Zoals bij alle valken is de snavel met een valkentand uitgerust. Dat is een inkeping in de bovensnavel, waarmee hij gemakkelijk dikkere pezen door kan bijten.
De torenvalk is een echte boerenlandvogel. Je zult hem niet in de bossen aantreffen. Hij is door zijn jachttechniek afhankelijk van open en halfopen terrein, omdat hij daar muizen kan zien bewegen. Door de schaalvergroting en de intensivering van de landbouw komen in het boerenland echter steeds minder muizen voor. Dat is de belangrijkste reden voor de afname van het aantal torenvalken in Nederland. Hij staat daarom sinds 2017 op de Rode Lijst als kwetsbare diersoort.
De meeste Nederlandse torenvalken blijven ‘s winters hier. Zij krijgen dan gezelschap van torenvalken uit Noord-Europa. Tussen eind maart en half april worden de territoria bezet. Om te broeden maakt de torenvalk geen eigen nest. Hij gebruikt oude nesten van kraaien of eksters. Maar hij broedt steeds vaker in halfopen nestkasten, zoals het exemplaar in onze tuin. Voorwaarde is wel dat er geen drukte rondom de broedkast is.
We moeten afwachten of de torenvalk de broedkast in de tuin ook echt gaat gebruiken. Het hang van veel factoren af: Is de plek rustig genoeg? Is de afstand tot het dichtsbijzijnde territorium (De Wielewaal) groot genoeg? Zijn er jonge vogels op zoek naar een eigen territorium? Zijn er genoeg muizen in het gebied voor een nieuw territorium? We gaan het komende maanden zien!

https://youtu.be/mVdGuDE2ZDU