Rivierkreeft

Deze rivierkreeft (boven) kroop in onze biologiebak uit zijn jasje (beneden). Hij was door de Somalische kinderen gevangen in het Meertje. Het is een invasieve exoot. Sinds 2004 leeft hij in steeds grotere aantallen onder stenen  in sloten en vaarten. Ze vormen een bedreiging voor de stevigheid van de oeverwallen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geknobbelde_Amerikaanse_rivierkreeft