Duitse wesp

Een Duitse wesp likt houtvezels van een van de luifelpalen. Zij gebruikt dat om haar nest te bouwen, sms met meer dan 1 m doorsnede. Ze kan, net als de gewone limonadewesp, flink steken. Van de andere kant verdelgt ze vele soorten voor de tuinbouw schadelijke insecten.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitse_wesp