Vijfjarenplan

Vijfjarenplan Land van Ooij

 

Het Land van Ooij is een vereniging. De statuten van de vereniging zijn notarieel vastgelegd (BB/20183201) en online opvraagbaar.

 

Visie: Door samen actief te zijn in een biologische tuin, en door ervaring en kennis uit te wisselen wordt een bijdrage geleverd aan een diverse, duurzame en kleurrijke samenleving aan de rand van Nijmegen.

 

Missie: Daarom willen wij door middel van de biologische tuin mensen met verschillende culturele achtergronden bij elkaar te brengen.

 

Algemeen doel: Bevorderen van de biologische en culturele diversiteit aan de rand van Nijmegen.

 

Doelstellingen:

 1. Een ontmoetingsplek creëren voor mensen met verschillende culturele achtergronden in het toegangsgebied naar de Ooij, op het grensvlak van stad en natuur;
 2. Meerdere activiteiten realiseren die aansluiten bij het streven naar een duurzame stedelijke samenleving; dit doen wij in samenwerking met Bureau Wijland: Partner in diversiteit en duurzaamheid en hun project Kleurrijk Groen.
 3. Ruimte bieden voor biologisch tuinieren;
 4. Mensen die een extra steuntje nodig hebben in het leven, de gelegenheid geven om mee te doen aan de tuin.

 

Te behalen resultaten (binnen 5 jaar):

 1. Het terrein van het Land van Ooij is ingericht en onderhouden zoals geformuleerd in het ‘Beheerplan’. Dit is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de leden.
 2. Er zijn daartoe wekelijkse werkdagen georganiseerd voor de algemene werkzaamheden zoals onderhoud fruitbomen, hagen, (fruit)struiken en aan gebouwtjes. De meerjarige gewassen zoals het fruit, de kruiden en de bloemen zijn eveneens gemeenschappelijk.
 3. Er zijn ieder jaar minstens 50 actieve leden. De leden en het bestuur houden zich aan het ‘Huishoudelijk regelement’.
 4. Er zijn 25 productieve biologische moestuinen verhuurd waarvan minstens 50% mede bewerkt wordt door ‘tuinmaatjes’: mensen die graag de Nederlandse taal willen leren, gekoppeld aan een van onze leden om zo al doende de taal te leren, contacten te krijgen en kennis te delen op het gebied van tuinieren in een gezonde en ontspannen omgeving.
 5. Minstens 6 maal per jaar wordt een cursus of workshop voor de leden georganiseerd, ism Kleurrijk Groen.
 6. Minstens eenmaal per maand ontvangen we – in samenwerking met de vrijwilligerscentrale Nijmegen – 5 vluchtelingen uit het AZC om samen met hen in de tuin te werken. Dit vanuit het idee dat ‘groen gezond is’ en een welkome afleiding kan zijn.
 7. Er wordt jaarlijks 1 perceel aan een groep kwetsbare mensen (zoals beginnend dementerenden) samen met een begeleider-mantelzorger verhuurd om gemeenschappelijk te tuinieren (omdat aangetoond is dat dat de lichamelijke en geestelijke gezondheid bevordert).
 8. Er is jaarlijks 1 activiteit voor een breed publiek georganiseerd, bv een jaarmarkt.
 9. Er zijn jaarlijks voldoende inkomsten gegenereerd om kostendekkend te zijn: contributie,

verhuur van de moestuinen, verkoop productie (bv op de jaarmarkt), verhuur van het terrein (evenementen, feesten), subsidies en donaties.

 1. Jaarlijks wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over de activiteiten en uitgaven.