Veiligheidsbeleid

Risico’s en maatregelen

 

Omdat juridisch gezien het bestuur van het Land Van Ooij aansprakelijk is voor de veiligheid van de leden/vrijwilligers, hebben we een lijst gemaakt van veel voorkomende werkzaamheden en hun risico’s. Bij de maatregelen vind je de regels en de voorradige beschermende kleding. Indien je je niet aan de genoemde maatregelen houdt, vervalt de juridische aansprakelijkheid voor het bestuur en wordt het je eigen verantwoordelijkheid.

 

Bij ongelukken, meld je bij de begeleider(s). Er is een EHBO-kit aanwezig in de datsja.

 

Goed om te weten dat alle leden/vrijwilligers secundair via de Gemeente verzekerd zijn. Secundair wil zeggen dat de schade eerst verhaald dient te worden op de eigen verzekering (privé of zakelijk). Is deze er niet dan kan de vrijwilligersverzekering aangesproken worden.

 

Lijst met werkzaamheden, risico’s en maatregelen:

Werkzaamheid Te gebruiken gereedschap Risico’s Maatregelen Opmerkingen
Op hoogte met ladders of trap Ladder/trap Vallen door ondeugdelijk materiaal Ladder of trap inspectie voor gebruik door begeleiding.

Ladder borgen (vraag de begeleiding hoe)

 
Snoeien van heesters Snoeischaar takkenschaar, zaagje Verwonding door gereedschap Handschoenen dragen en goed gebruik van gereedschap  
Rijden met kruiwagen kruiwagen Overbeladen van rug Niet teveel laden  
wieden voegenkrabber Pijn aan de knieën en rug Kniebescherming gebruiken en houding afwisselen  
Zeisen zeis verwondingen Gebruik stevig schoeisel.

Op veilige afstand (> 5 m) van andere personen werken.

Alleen degenen die ervaring hebben

 
Maaien maaimachine Omstanders die verwond worden Op veilige afstand (> 5 m) van andere personen werken.

Instructies opvolgen

maaimachine moet jaarlijks gekeurd zijn door deskundige.

Gebruik maaimachine alleen door persoon van maaigroep

Oogsten van groenten Snoeischaar of mes Verwondingen Handschoenen dragen  
Schoffelen Schoffel Rug, nek- en schouderklachten Gereedschap op de goede lengte van de persoon.

Rek- en strekoefeningen doen

 
Heggen knippen Handheggenschaar Verwondingen Gereedschap op de juiste manier gebruiken met handschoenen aan  
Takken zagen

 

Beugelzaag

 

Rug, nek- en schouderklachten Zagen met een zaagbok op hoogte.

Rek- en strekoefeningen doen

 
Verwondingen Handschoenen dragen en goed gereedschap gebruiken  
Hout kloven

 

Kloofbijl

 

Verwondingen bij omstanders Afstand houden (> 3 m)  
Rug en andere fysieke klachten De juiste techniek gebruiken en handschoenen dragen  
Bomen knotten

 

Handzaag en takkenschaar

 

 

Rug en andere fysieke klachten De juiste techniek gebruiken en handschoenen dragen  
verwondingen Handschoenen dragen  
Verwondingen bij omstanders Afstand houden (> 5 m) en waarschuwen  
Zaaien en planten

 

Plantschopje

 

Fysieke ongemakken Houding afwisselen  
Pijn aan de knieën Kniebeschermers of kussentje gebruiken  
Gaten in de grond maken Grondboor Pijn aan de armen/ schouders Houding afwisselen.

Rek- en strekoefeningen doen

 
Composthoop omzetten Greep en bats Rug en andere fysieke klachten Houding afwisselen.

Rek- en strekoefeningen doen

 
Bladharken Hark Fysieke problemen Houding afwisselen en juiste techniek gebruiken.

Rek- en strekoefeningen doen