Kerngroepen

Kerngroepen

Richtlijnen en samenstelling kerngroepen (voorstel voor alv)

1. Richtlijnen:
Kerngroepen (voorheen: werkgroepen of beheergroepen) voeren in overleg met het bestuur bepaalde taken binnen de vereniging uit. Zij bestaan uit twee of meer leden. Het bestuur blijft eindverantwoordelijk.
De kerngroepen zijn flexibel (onderstaand lijstje is een momentopname): leden kunnen komen en gaan; groepen kunnen ontstaan en verdwijnen.
De kerngroepen zijn zelfsturend in de uitvoering van hun taken. Zij kunnen dus zelf besluiten nemen. Bij voorbeeld bij de moestuingroep: welk aardappelras bij voorkeur geplant wordt, en bij de maaigroep: wanneer gemaaid wordt. Maar de kerngroepen informeren het bestuur over zaken die ook andere leden of groepen van de vereniging aangaan. De kerngroep adviseert het bestuur over zo’n zaak. En het bestuur beslist dan. Voorbeeld: indeling moestuinpercelen of wanneer de maaimachine gerepareerd moet worden.
Iedere kerngroep wijst een trekker c.q. aanspreekpunt aan. Deze onderhoudt regelmatig contact met het bestuurslid dat namens het bestuur als aanspreekpunt fungeert en vice versa. Indien gewenst doet deze trekker ook de verslaggeving.
De kerngroepen en de leden van deze groepen krijgen de vrijheid om onderling te overleggen en hun werkzaamheden te plannen. We gaan ervan uit dat de kerngroepen anderen in de vereniging op een kameraadschappelijke manier proberen te motiveren en te inspireren voor de taken die zij uitvoeren.
Leden kunnen zich bij meerdere kerngroepen aansluiten, maar kunnen maar van één kerngroep trekker zijn. Leden zijn overigens niet verplicht om zich bij een kerngroep aan te sluiten.

2. Samenstelling:

Kerngroep Leden Trekker

Beheergroep** Renee, John, Mart en Maartje
Huishoudelijke zaken Charlotta, Marie-José
Dak/zonnepanelen/vloer* Guus, Eric, Abo
Bouw/onderhoudswerkzaamheden* Mart, Joost Joost
Vijver* Mart, Joost, Alexander Mart
Kruidentuin* Ingrid, Rini, Simone
Eeuwige tuin* Marga, Dip, Renee
Moestuinen* Rien, Ton, Liesbeth
Bloementuinen* Liesbeth, Maartje, Alice, José, Dorien Maartje
Aardbeien* Kitty, Conny
Sloot* Lenie
Maaigroep* Rien, Dorien, Charlotte, Qader, Erdo, Lenie Rien
Fruitbomen?* We wachten het beheerplan af of deze groepen toegevoegd moeten worden. Zie ook hieronder
Bessenstruiken?*
Biodiversiteit* Maarten, Conny, Lenie
AZC en taalmaatjes Maarten, Marga, Liesbeth, Marij
Cultuur Marga, Dip, Lilia, Guus
Ouderen Conny, Hasko,
Organisatie van activiteiten evenementen Simone, Yvon, Sam

**) De beheergroep neemt een tussenpositie in. Omdat zij tussen veel kerngroepen (gemarkeerd met *) en het bestuur in staat, moeten (de trekkers van) de betrokken kerngroepen altijd eerst met de beheergroep overleggen. Wij zien de werkwijze als volgt voor ons: de beheergroep schrijft een meerjarig grofmazig beheerplan (uiteraard gebaseerd op het huidige en met input van de kerngroepen indien gewenst). Als dit klaar is wordt het beheerplan aan de ALV ter accordering voorgelegd. Het jaarlijkse fijnmaziger werkplan per kerngroep is een afgeleide van het beheerplan en wordt samen met de beheergroep vastgesteld. Ook de uitvoering van het werkplan wordt afgestemd met de beheergroep, bv op werkdagen. Bij onenigheid of bij eventuele gevolgen voor de rest van de vereniging wordt het bestuur geconsulteerd.
Met inachtneming van bovenstaande schrijft de beheergroep dit jaar nog een beheerplan. Na goedkeuring door de alv en het bestuur zullen de kerngroepen en hun taken gebaseerd worden op dit plan.