Groepen in de vereniging

Groepen in de vereniging:

Voorstel voor de najaars-alv 2020

 

Groepen in de vereniging:

 

Leden

 • onderschrijven de doelstellingen van de vereniging
 • zij ondertekenen daartoe het Huishoudelijk Reglement
 • werken actief mee aan de doelen van de vereniging
 • werken minimaal een keer per maand mee op de werkdagen
 • betalen contributie aan de vereniging
 • delen in de oogst van de tuin (fruit, eeuwige groente, bloemen, kruiden)
 • worden uitgenodigd voor activiteiten van de vereniging
 • kunnen een moestuin huren

 

Kerngroepen

 • voeren in overleg met het bestuur een bepaalde taak binnen de vereniging uit
 • bestaan uit leden
 • deelname is niet verplicht
 • iedere kerngroep wijst een trekker aan, die ook aanspreekpunt voor het bestuur is
 • een lid kan trekker zijn van maar één kerngroep

 

Beheergroep

 • bestaat uit leden
 • schrijft en monitort meerjarig beheerplan
 • neemt een positie tussen enkele kerngroepen (zie document over de kerngroepen) en het bestuur in

 

Moestuinders

 • zijn lid van de vereniging
 • betalen huur voor de moestuin

 

Bestuur

 • bestaat uit leden van de vereniging
 • is eindverantwoordelijk voor de vereniging
 • stelt begroting en jaarverslag op
 • organiseert minimaal twee keer per jaar een algemene ledenvergadering

 

Sympathisanten

 • onderschrijven de doelstellingen van de vereniging
 • zijn donateur of begunstiger van de vereniging
 • delen bij een minimale donatie van € 60 per jaar in de oogst van de tuin
 • hebben bij een minimale donatie van € 200 per jaar toegang tot en stemrecht in de ALV (zoals in de statuten is vastgelegd)
 • worden uitgenodigd voor activiteiten van de vereniging

 

Vrijwilligers

 • onderschrijven de doelstellingen van de vereniging
 • werken incidenteel op vrijwillige basis mee op de werkdagen
 • delen naar rato mee in de oogst van de tuin
 • worden uitgenodigd voor activiteiten van de vereniging
 • de vereniging nodigt actief mensen die in het AZC wonen uit om vrijwilliger te worden. Wij bieden hen de mogelijkheid om de Nederlandse taal te oefenen
 • de vereniging vraagt mensen die al een jaar vrijwilliger zijn, lid te worden (eventueel met een beroep op de meedoenpot)

 

Lidmaatschap:

 

Contributie leden

 • bedraagt nu € 20 per jaar
 • voorstel: contributie verhogen naar € 30 per jaar, waarvan € 5 bestemd is voor de meedoenpot

 

Huur moestuinen

 • bedraagt nu € 90 per jaar, inclusief compost
 • voorstel: huur verhogen naar € 100 per jaar, waarvan € 10 bestemd is voor de meedoenpot

 

Uitgifte moestuinen:

 • alleen aan leden die gedurende een periode van minimaal een half jaar hebben laten zien dat zij actief meewerken aan de doelstellingen
 • voorrang voor leden die elkaars tuinmaatje zijn en ieder een andere culturele achtergrond hebben (dus samen een moestuin willen doen)

 

Meedoenpot:

 • leden die geen of weinig inkomen hebben kunnen een bijdrage uit deze pot vragen voor hun contributie en/of voor de huur van een moestuin
 • het bestuur beslist wie in aanmerking komt voor een bijdrage

 

Smoelenboek:

We maken een smoelenboek waarin alle leden en sympathisanten zijn opgenomen, met een foto, telefoonnummer en e-mailadres. Dit kan helpen om elkaar beter te leren kennen en sneller contact te zoeken met elkaar. Uiteraard moet een ieder hierin toestemmen, maar voor leden zou het eigenlijk verplicht moeten zijn. Foto (met leuk voorwerp?), naam, contactgegevens (als gewenst) worden aangeleverd. Korte bio mag. Komt op de afgeschermde ledenpagina van de website.

Maximaal aantal leden:

Het is niet nodig om een ledenstop te handhaven. Maar we moeten wel goed checken of nieuwe leden de bereidheid hebben om actief mee te werken aan de doelen van de vereniging. Dat hoeft niet alleen op werkdagen te zijn; men kan ook op een andere manier een bijdrage leveren (bijvoorbeeld door van sociaal belang te zijn voor de vereniging). Het bestuur benadert ieder lid en vrijwilliger persoonlijk en biedt voor 2021 de alternatieven van lid, vrijwilliger, moestuinder en/of sympathisant aan. Het bestuur beslist.